پیام والی

1 year 6 months ago

 مقام ولایت غزنی به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

الحاج محمد داوود لغمانی
asd