داکتر محمد امین مبلغ بحیث معاون والی غزنی رسما وظیفه اش را آغاز نمود.

 

داکتر محمد امین مبلغ امروز طی محفل رسما به عنوان معاون والی غزنی به مردم این ولایت معرفی و وظیفه اش را آغاز کرد.
آقای مبلغ قبل از این به عنوان معاون ولایت میدان وردگ ایفای وظیفه مینمود که جدیدا بجای محترم عارف واحدی بحیث معاون مقام ولایت غزنی تقرر حاصل کرده است.
الحاج وحیدالله کلیمزی والی ولایت غزنی قبل از ظهر امروز طی محفل با اشتراک دها تن از علما، متنفذین و جوانان این ولایت آقای مبلغ معاون مقام ولایت را به مردم معرفی نمود.
آقای کلیمزی طی سخنانش در این محفل از کارکردهای خوب محترم عارف واحدی معاون اسبق مقام ولایت در زمینه حل منازعات و تحکیم وحدت میان مردم غزنی قدردانی کرد.
والی غزنی همچنان از مردم غزنی خواهان همکاری با رهبری مقام ولایت بالاخص معاونیت مقام ولایت در راستای پیشبرد امورات گردیده افزود: از همه مأمورین و مسئولین ادارات توقع دارم تا برای حل مشکلات و پیشبرد مؤثر امورات شان بطور تیمی و مشترک کار کنند.
سپس لطیفه اکبری رئیس شورای ولایتی غزنی صحبت نموده ضمن تأکید بر بیطرفی آقای مبلغ در عرصه کاری ابراز امیدواری نمود که با استفاده از تخصص و تجارب وی تغیرات مثبت در امورات مختلفه ولایت غزنی رونما خواهد شد.
داکتر محمد امین مبلغ، معاون جدیدالتقرر مقام ولایت غزنی نیز به نوبه خود بر رعایت اصل حفظ وحدت ملی، عدالت اجتماعی و قانون گرایی به مردم وعده سپرد که در چارچوب نظم و دسپلین سلسله مراتب از هیچگونه سعی و تلاش برای خدمتگذاری به مردم دریغ نخواهد کرد.
وی همچنان از تمامی اقشار جامعه خواست تا از وی هرگز توقع خارج از قانون را نداشته باشند.
آقای مبلغ تأمین امنیت، انکشاف متوازن، رشد اقتصادی، صحت و معارف را از اولویتهای یاد کرد که به گفته وی با همکاری مردم باید بر آن توجه جدی صورت گرفته تغیرات مثبت در آن رونما شود.