داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دواطلبی 62 قلم ترمیمات تعمیر مقام ولایت
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی تعداد (62) قلم ترمیم و رنگمالی تعمیر اداری مقام ولایت ، تعمیر معاونیت ،‌تعمیر حرم سرای و ترمیم دفتر کاری مقام ولایت و دفاتر سکرتریت و دهلیزآن اشتراک نموده ونقل چاپ...
Jun 26, 2019 -
داوطلبی خریداری 20 قلم فرنیچر ضرورت مقام ولایت غزنی.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 20 قلم فرنیچر باب مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت و ولسوالی ها اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط...
May 25, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد.
بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده 43 قانوتدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که مقام ولایت در نظر دارد ، قرارداد (5)قلم روغنیات هشت عراده موتر داخل تشکیل مقام ولایت را از بابت سال مالی 1398 را به تانک تیل معلم عبدالقادر واقع اده سابقه کابل شاه راه...
May 19, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد.
بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده 43 قانوتدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که مقام ولایت در نظر دارد ، قرارداد (55)قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت دفاتر مقام ولایت ولسوالی ها ار بابت سال مالی 1398 را به شرکت تجارتی نوی فتحیان لمیتد واقع مارکیت کتوازی...
May 19, 2019 -
داوطلبی 5 قلم روغنیات مورد ضرورت مقام ولایت.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 5 روغنیاب مورد ضرورت هشت عراده مورتر داخل تشکیل مقام ولایت اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط...
Mar 09, 2019 -
داوطلبی 55 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت مقام ولایت.
ریاست مالی و اداری از تمام واجدین شرایط دعوت به عمل می آورد تا درپروسه داوطلبی خریداری 55 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت مقام ولایت و ولسوالی ها اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوظه را بطور رایگان در فلش دیسک بدست ، آفرهای خویش را مطابق شرایط...
Mar 09, 2019 -
اعلان فاتحه!
به اطلاع مردم شریف غزنی، رؤسا و کارمندان ادارات دولتی رسانیده میشود که مراسم فاتحه حضرت صبغت الله« مجددی» رئیس جمهور پیشین کشور، شخصیت علمی، روحانی و جهادی کشور، فردا پنجشنبه ۲۵ ماه دلو از ساعت ۱۰ قبل از ظهر الی ساعت ۱۱ ظهر در مسجد...
Feb 13, 2019 -
قابل توجه هموطنان گرامی!
هموطنان عزیز! اداره محلی و رهبری مقام ولایت غزنی متعهد به تطبیق و تنفیذ قانون، مبارزه جدی با فساد، تحکیم حکومتداری خوب و عرضه خدمات خوب و مؤثر در عرصه های مختلف برای مردم است. از تمامی هموطنان ارجمند میخواهیم تا مشکلات، خواستها، در صورت...
Feb 09, 2019 -
ااعلان کاريابي !
رياست صحت عامه ولايت غزني به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف جمهوري اسلامي افغانستان به منظور ايجاد يک اداره سالم وکارا بستهاي ﺫيل را اﺯ طريق رقابت آﺯاد به اعلان ميگذارد: 1 آمريت شفاخانه ولايتي / يک بست 2 سرطبيب / يک بست 3 مديريت...
Feb 06, 2019 -
اطلاعیه داوطلبی!
ریاست فواید عامه ولایت غزنی در نظر دارد تا روند جغل اندازی ۱۳ کیلومتر سرک مسیر عمومی مالستان ـ جاغوری را به قرار داد بدهد. شرکتهای ساختمانی که خواهان بدست آوردن قرار داد آن هستند از نشر اعلان...
Jan 02, 2019 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد