پیام والی

2 weeks 6 days ago

 مقام ولایت غزنی به آزادی بیان متعهد است و مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات ، اطلاعات به موقع را به رسانه ها و مردم ارائه می دهد.

برید جنرال سید عمر نورستانی
asd